Ρυθμίσεις για τα cookies Παγκόσμιοι κυνολογικοί οργανισμοί - Royal Canin
Royal Canin Greece Το Κουταβι και ο Σκυλος Ο σκυλος Παγκόσμιοι κυνολογικοί οργανισμοί

Παγκόσμιοι κυνολογικοί οργανισμοί

Εκτυπωση
Παγκόσμιοι κυνολογικοί οργανισμοί

Διεθνης Κυνολογικη Ομοσπονδια (FCI)

Με τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (Fédération Cynologique Internationale), οι παγκόσμιες οργανώσεις για τους σκύλους υφίστανται εδώ και 100 έτη. Άλλοι οργανισμοί, μερικές φορές παλαιότεροι, συνεργάζονται με αυτήν χωρίς όμως να εξαρτώνται από αυτή. Ο αριθμός εκθέσεων σκύλων που διοργανώνονται ετησίως σε ολόκληρο τον κόσμο είναι εντυπωσιακός (μερικές δεκάδες χιλιάδες).

Διεθνής Κυνολογική Ομοσπονδία

Η Διεθνής Κυνολογική Ομοσπονδία (Fédération Cynologique Internationale - FCI) ιδρύθηκε στις 22 Μαΐου 1911. Ιδρύτριες χώρες ήταν η Γερμανία, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία και η Ολλανδία. Διέκοψε τη λειτουργία της κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και επαναλειτούργησε το 1921 με πρωτοβουλία της Société Royale Saint-Hubert (Βέλγιο) και της Société Centrale Canine (Γαλλία). Σήμερα, δεν υπάγεται σε καμία από τις δύο χώρες.

Ως διεθνής αρχή, η FCI συγκεντρώνει 84 χώρες συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων Ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και πολλών χωρών της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής. Η βάση της βρίσκεται στο Thuin του Βελγίου. Στόχος της είναι:

  • ο καθορισμός των προϋποθέσεων αναγνώρισης των γενεαλογικών μητρώων των συμβαλλόμενων χωρών-μελών και συνεργατών,
  • η ευθυγράμμιση των κανονισμών για τις διεθνείς εκθέσεις σκύλων (οργανισμοί, διαδικασία κρίσης, διεθνής συνεργασία και τίτλοι διαγωνισμών ομορφιάς).
  • η προώθηση της δημοσίευσης των προτύπων που αφορούν στις φυλές, τα οποία διαμορφώνονται από τις χώρες προέλευσης και τα οποία δημοσιεύονται τακτικά σε ένα περιοδικό που εκδίδεται από την FCI ανά τρίμηνο.
  • η διασφάλιση ότι κάθε χώρα-μέλος διεξάγει τουλάχιστον τέσσερα διεθνή πρωταθλήματα ετησίως. H FCI αποδίδει τους τίτλους στα πρωταθλήματα International Working και International Beauty.

Ιστοσελίδα της FCI: http://www.fci.be/

Videos

Η καταγωγή του σκύλου

Έχουν διατυπωθεί αρκετές υποθέσεις σχετικά με την εξημέρωση του σκύλου, που πρέπει να πραγματοποιήθηκε περίπου πριν από δεκαπέντε χιλιάδες χρόνια. Είτε κυνηγούσαν μαζί με τον άνθρωπο, είτε οι ίδιοι οι λύκοι επέλεξαν να έρθουν πιο κοντά στους ανθρώπους προκειμένου να επωφεληθούν από τα αποφάγια τους, είτε απλά οι άνθρωποι υιοθέτησαν λυκάκια. Όλες οι παραπάνω υποθέσεις είναι αποδεκτές.

  • facebook
  • instagram