Ρυθμίσεις για τα cookies Maxi (26-44kg) - Royal Canin

Maxi (26-44kg)

Εκτυπωση
maxi

Ο όρος 'Maxi' αναφέρεται σε σκυλιά των οποίων το βάρος των ενηλίκων είναι μεταξύ 26 kg και 44kg. Ενεργητικοί και αθλητικοί από τη φύση τους, οι Maxi σκύλοι χρειάζονται μια παροχή σε ενέργεια σύμφωνα με τον τρόπο ζωής τους, ιδίως εάν πρέπει να αποδόσουν σε ακραίες συνθήκες, όπως οι σκύλοι εργασίας.
Η σειρά MAXI παρέχει αποκλειστικά απαντήσεις Υγιεινής Διατροφής για κάθε μεγαλόσωμο σκύλο ανάλογα με την ηλικία, τη φυσιολογική κατάσταση, το επίπεδο δραστηριότητας, και τις ιδιαίτερες ευαισθησίες του.


  • facebook
  • instagram