Ρυθμίσεις για τα cookies Feline Care Nutrition - Royal Canin

Feline Care Nutrition

Εκτυπωση
Feline Care Nutrition

Δρα άμεσα στην ευζωία της γάτας σας.

Διαφορετικοί παράγοντες συμμετέχουν σε περισσότερο ή λιγότερο σημαντικές ευαισθησίες που παρεμβαίνουν άμεσα στην υγεία της γάτας σας.

Σχεδιασμένο με θρεπτικά συστατικά αυστηρά επιλεγμένα για τη στοχευμένη δράση τους, η FELINE CARE NUTRITION παρέχει συγκεκριμένη απάντηση για κάθε ευαισθησία και εγγυάται αποτελέσματα με βάση τα δεδομένα. Επιστημονικές μελέτες και η έρευνα της Royal Canin έχουν αποδείξει τον ουσιαστικό ρόλο της διατροφής στην υγεία και την πρόληψη.

Η Royal Canin έχει σχεδιάσει την FELINE CARE NUTRITION λαμβάνοντας υπόψη αυτό το κριτήριο.


  • facebook
  • instagram