Ρυθμίσεις για τα cookies Vet Care Canine - Royal Canin

Vet Care Canine

Εκτυπωση
Vet Care Canine

Η Royal Canin έχει σχεδιάσει ειδικά προσαρμοσμένα προγράμματα διατροφής που αποσκοπούν στην παροχή της καταλληλότερης απάντησης στις ειδικές ανάγκες των σκύλων.

Η σειρά Vet Care Nutrition παρέχει αποκλειστική διατροφική απάντηση στις ιδιαίτερες ανάγκες των σκύλων, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, το μέγεθος (μικρόσωμοι, μεσαίου μεγέθους ή μεγαλόσωμοι), και την αναπαραγωγική τους κατάσταση (στειρωμένοι ή όχι).


  • facebook
  • instagram