Όροι χρήσης - Royal Canin
Royal Canin Greece Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Εκτυπωση

Όροι χρήσης

Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα της εταιρείας Royal Canin.

Η Εταιρεία μας ενεργοποιείται στον τομέα της Υγιεινής Διατροφής για γάτες και σκύλους. Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους παρακάτω όρους  για την πρόσβαση και τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Οι όροι που ακολουθούν διέπουν την χρήση της ιστοσελίδας και σε περίπτωση που κάποιος δεν συμφωνεί με όλους τους όρους, παρακαλούμε να μην συνεχίσει την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας και την χρήση των υπηρεσιών μας. Η συνέχιση της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας συνεπάγεται την αποδοχή από τον επισκέπτη όχι μόνο των γενικών όρων που περιγράφονται στη συνέχεια αλλά επίσης και της πολιτικής προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας. Ο χρήστης καλό θα είναι να επισκέπτεται τακτικά την παρούσα ενότητα που αφορά τους όρους χρήσης διότι μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενο της.

Βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια τηςΕταιρείας να προβεί σε τροποποιήσεις της πολιτικής της ανά πάσα στιγμή και οι επισκέπτες εφόσον χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα μετά την οποιαδήποτε τροποποίηση,τεκμαίρεται ότι έχουν λάβει γνώση των τροποποιήσεων και είναι σύμφωνοι.

 

  • Περιορισμός ευθύνης

 Η Royal Canin δεν εγγυάται απόλυτα για την ακρίβεια, την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Αντίστοιχα δεν εγγυάται την απουσία ενδεχομένων λαθών  λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου των πληροφοριών και του περιεχομένου γενικότερα που υπάρχει στον δικτυακό της τόπο. Παρόλο που καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για την διαμόρφωση όσον αφορά τα περιεχόμενα και τον τρόπο με τον οποίο αυτά παρουσιάζονται στις σελίδες του δικτυακού τόπου, δεν μπορεί να εγγυηθεί για τον τρόπο με τον οποίο αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν ή να επεξεργαστούν από τρίτους. Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου λαμβάνονται και επεξεργάζονται από τους επισκέπτες του με δική τους ευθύνη.

Συνεπώς, η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη, παρενέργεια ή άλλη συνέπεια ενδέχεται να προκύψει άμεσα ή έμμεσα από πληροφορίες και γενικότερα χρήση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου www.royalcanin.gr.

Η παρούσα ιστοσελίδα κατά καιρούς μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίεςσχετικές με θέματα διατροφής, υγείας, φυσικής κατάστασης καθώς και ιατρικές συμβουλές για τη θεραπεία των ζώων. Οι παραπάνω συμβουλές έχουν καθαρά ενημερωτικό-πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση τις συμβουλές των κτηνιάτρων ή άλλων επαγγελματιών.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Αντίστοιχα δεν εγγυάται την απουσία ενδεχομένων λαθών  λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του Δικτύου, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη.

 

  • Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία

 Οι πληροφορίες, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα γραφικά, τα σήματα, τα προϊόντα και γενικά το υλικό και όλα τα στοιχεία τα οποία είναι διαθέσιμα μέσω αυτής της ιστοσελίδας, αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας.Ο επισκέπτης δεν θεωρείται ότι αποκτά κανενός είδους δικαίωμα στο υλικό και το λογισμικό επειδή απλώς αντιγράφει ή αποθηκεύει ολικά ή μερικά το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή, αντιγραφή, η διάδοση, η δημοσίευση, η μετάδοση, η πώληση  καθώς και η τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των πληροφοριών, εικόνων / γραφικών, φωτογραφιών, σημάτων και γενικότερα όλου του υλικού το οποίο περιλαμβάνεται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση αντιγράφου για προσωπική  και μη εμπορική χρήση με τρόπο ο οποίος δεν θίγει τους δικαιούχους των δικαιωμάτων. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Πνευματική ιδιοκτησία αποτελεί και το περιεχόμενο των ενημερωτικών δελτίων τα οποία θα λαμβάνουν οι χρήστες από την Εταιρεία.

 

  • Προσωπικά δεδομένα

Η Εταιρεία αναγνωρίζει την επιτακτική ανάγκη της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της. Γι’αυτό το λόγο έχει υιοθετήσει συγκεκριμένες πολιτικές και μέτρα ασφαλείας με σκοπό να προστατεύσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της. Οποιαδήποτε αλλαγή της πολιτικής της Εταιρείας, όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της,  θα προστεθεί στην ιστοσελίδα.

Για να συμμετέχουν οι επισκέπτες της ιστοσελίδας στις συνομιλίες (on line community) οι οποίες θα λαμβάνουν χώρα, θα πρέπει να παρέχουν στην Εταιρεία τα στοιχεία τους τα οποία είναι απαραίτητα. Σε περίπτωση που ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί να γνωστοποιήσει στην Εταιρεία προσωπικές πληροφορίες, δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ορισμένες υπηρεσίες. Η Εταιρεία ενημερώνει τους επισκέπτες της ότι θα κοινοποιεί τις πληροφορίες αυτές μόνο για λόγους προώθησης προϊόντων και μόνο σε μέλη του ομίλου της ή σε συνεργάτες της. Οι χρήστες, κατόπιν της εγγραφής τους, θα λαμβάνουν ενημερωτικά email (μηνύματα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Σε περίπτωση που στο μέλλον κάποιος χρήστης δεν επιθυμεί να συνεχίσει να λαμβάνει τέτοια ενημερωτικά μηνύματα, θα έχει τη δυνατότητα να διαγραφεί από την υπηρεσία αυτή ακολουθώντας οδηγίες οι οποίες θα βρίσκονται σε ευδιάκριτο σημείο σε κάθε αποστολή ενημερωτικού μηνύματος.

Οι χρήστες οι οποίοι έχουν προμηθεύσει την Εταιρεία με τα προσωπικά τους δεδομένα, μπορούν ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν τη διόρθωση των στοιχείων τους (διεύθυνση ενημέρωσης της Εταιρείας:info@royalcanin.gr) προσωπικών τους δεδομένων.  

Παρόλο που η Εταιρεία έχει λάβει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, και κάνει ότι είναι δυνατό για την αποφυγή διαρροής των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, είναι αδύνατο να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών. Οι επισκέπτες εφόσον επιθυμούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της, οφείλουν να το αποδεχτούν και να μην θεωρήσουν την Εταιρεία υπεύθυνη σε περίπτωση διαρροής των δεδομένων τους από τρίτους που δεν σχετίζονται με την Εταιρεία. Η Εταιρεία θα καθίσταται υπεύθυνη μόνο στις περιπτώσεις όπου έχει επιδείξει αμέλεια και η αμέλεια αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την διαρροή και προφανώς παράνομη χρήση των προσωπικών δεδομένων των πελατών από τρίτους.

Σε περίπτωση που τα δεδομένα αυτά αλλάξουν, οι πελάτες παρακαλούνται να ενημερώσουν την Εταιρεία στην παρακάτωδιεύθυνση:

  customercare@royalcanin.gr

 

  • Συνδεσιμότητα με άλλες ιστοσελίδες ( linking)

Σε διάφορα σημεία της ιστοσελίδας μας μπορεί να βρείτε διασυνδέσεις (Links) τα οποία να σας προωθούν σε άλλους δικτυακούς τόπους που μπορεί να έχουν σχέση ή όχι με την Εταιρεία μας. Η Εταιρεία δεν ελέγχει αυτούς τους δικτυακούς τόπους και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα αναγράφονται στις σελίδες τους. Επίσης η Εταιρεία δεν διαφημίζει και δεν σκοπεύει να προωθήσει προϊόντα ή υπηρεσίες των εν λόγω δικτυακών τόπων. Η Εταιρεία παρέχει αυτές τις διασυνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους μόνον για την πληροφόρηση και την διευκόλυνσή σας.

Οποιαδήποτε διασύνδεση από άλλο διαδικτυακό τόπο προς την Εταιρεία μας θεωρείται παράνομη εάν δεν υπάρχει προγενέστερη συμφωνία. 

 

  • Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι προϋποθέσεις και οι όροι χρήσης αυτής της ιστοσελίδας διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Στην περίπτωση όπου κάποια διάταξη από τις ανωτέρω θεωρηθεί στο μέλλον καταχρηστική, θα παύσει αυτοδικαίως η ισχύς της χωρίς αυτό να επηρεάζει τους υπόλοιπους όρους χρήσης οι οποίοι και συνεχίζουν να δεσμεύουν τα μέρη. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με τους παραπάνω όρους ή λόγω της χρήσης της ιστοσελίδας, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

  • facebook
  • instagram